stainless_banner
TVZ17
Охолоджувачі пари

Пароохолоджувачі є теплообмінними системами, призначеними для зниження температури перегрітої пари в котлоагрегаті або перед турбіною.
Пароохолоджувачі зазвичай встановлюють у проміжному колекторі. Залежно від місця розташування пароохолоджувачів у котлі та від виду теплообміну, що здійснюється в ньому, розрізняють радіаційні, конвективно-радіаційні, ширмові та конвективні пароохолоджувачі. Всі пароохолоджувачі в залежності від принципу охолодження пари поділяються на поверхневі та впорскуючі.
Поверхневий пароохолоджувач являє собою звичайний теплообмінний апарат. Він зазвичай складається із двох пакетів U-подібних труб. У поверхневих пароохолоджувачах використовується охолодження пари шляхом відведення від пари тепла живильною водою, яка пропускається трубками теплообмінного апарату..

У впорних пароохолоджувачах використовується охолодження пари шляхом відведення від пари тепла живильною водою, яка безпосередньо впорскується в апарат.

ТОВ «Котломонтаж Запорожье» практикує індивідуальний підхід до замовника та виготовляє пароохолоджувачі за наданими кресленнями.

Місце розташування