stainless_banner
TVZ17
Пароперегрівачі

ТОВ «Котломонтаж Запорожье» виробляє пароперегрівачі для котлів різної конфігурації.

Пароперегрівач призначений для перегріву насиченої пари до заданої температури. Він є одним з найбільш відповідальних елементів установки, тому що температура пари тут досягає найбільших значень і розміщується в зоні високих температур.

По виду теплосприйняття розрізняють:

  • Конвективні пароперегрівачі, що розташовуються в конвективному газоході та отримують теплоту конвекцією
  • Радіаційні пароперегрівачі, що встановлюються на стінах камери згорання і отримують теплоту радіацією.
  • Ширмові пароперегрівачі, розташовані у верхній частині топки і частково в горизонтальному газоході між радіаційними та конвективними поверхнями нагрівання.

Конвективні пароперегрівачі виконують із сталевих труб внутрішнім діаметром 20-30 мм. У проміжних пароперегрівачах внутрішній діаметр досягає 50 мм..

Пароперегрівач, що складається тільки з конвективних щаблів, зазвичай встановлюють у котлоагрегатах середнього та низького тиску при температурі перегрітої пари не вище 440-510 °С. У котлоагрегатах високого тиску зі значним перегрівом пари застосовують комбіновані пароперегрівачі, що включають конвективну, ширмову, а іноді і радіаційну частини. Котлоагрегати теплових електростанцій обов’язково забезпечують пароперегрівачами, оскільки підвищення температури пари підвищує термічний ккд паросилової установки. При тиску пари в 14 Мнм2 (140 кгс/см2) і вище зазвичай, крім основних (первинних) ) пароперегрівачів, встановлюють вторинні (проміжні), у яких перегрівається пара, що частково відпрацювала в турбіні.

Ширмові пароперегрівачі складаються з укріплених паралельно сталевих труб з внутрішнім діаметром 20-60 мм, приєднаних безпосередньо до барабана котла або до вхідного, вихідного, а іноді до проміжного колектора (камери). За напрямком руху пари щодо димових газів розрізняють пароперегрівач з паралельним струмом, протиструмом і змішаним струмом.

Зазвичай для пароперегрівачів використовуються гладкі труби. Вони технологічні і дешевші за ребристі. Гладкі труби менше піддаються зовнішнім відкладенням і легше піддаються очищенню. Недолік гладкотрубних поверхонь при помірних швидкостях газового потоку нагрівання лімітуються зовнішнім теплообміном. Ми можемо запропонувати пароперегрівачі із застосуванням реберних труб.

Місце розташування